Wat is een voedselbos?

Planten in gemeenschap

Een voedselbos is een combinatie van natuur en landbouw. Het is een weelderige plek waar groenten, fruit en noten worden verbouwd door met het land mee te bewegen. We streven naar een grote diversiteit aan soorten, waarbij we iedere plant een plekje geven waar die ‘gelukkig’ is. Zo planten we soorten met een verschillende levenscyclus en een verschillende lichtbehoefte dicht bij elkaar. Periodiek brengen we met snoei een verstoring aan om het systeem te verjongen en een groei impuls te geven.

Lui tuinieren

Door biodiversiteit en bodemleven te stimuleren ontstaat een veerkrachtig ecosysteem dat grotendeels voor zichzelf zorgt. De olijfwilg bindt bijvoorbeeld stikstof en geeft lekkere bessen, koolmezen houden rupsen in toom, en schimmels wisselen voedingsstoffen uit met planten. Een voedselbos is dus heel iets anders dan een moestuin of een akker. Hier wordt niet gewied, geharkt en geschoffeld. Ideaal voor luie tuiniers!

Human beings were designed to be a keystone species, upholding whole food webs and ecosystems. I know this because I’ve seen it. Our ancestors proved that there is a way. A way to be so good to the earth that, if we were to leave, she would actually miss us. – Lyla June

Meerjarenplan

In de eerste jaren groeien hier ook veel brandnetels en distels. In een voedselbos zijn deze wilde buren zeer welkom. Het zijn pioniers die in de jonge jaren van het voedselbos de bodem verbeteren, nuttige insecten aantrekken en voor beschutting zorgen, zodat de jonge planten in de luwte kunnen opgroeien. Ze worden opgevolgd door andere kruidsoorten naarmate de bomen en struiken groter worden en schaduw werpen. Gaandeweg komt het ecosysteem steeds beter in balans. Dan verschijnt een heerlijk bos met ieder jaar meer noten, fruit en groenten. Voor eenieder én voor hen die na ons komen…